Dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập công ty cổ phầnQuy trình thành lập công ty cổ phần
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần (Theo Điều 20 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp) bao gồm :

–    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanhCông ty cổ phần.
–    Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Phòng đăng ký kinh doanh.
–    Dự thảo điều lệ công ty.
–    Danh sách thành viên, kèm theo:
•    Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp của các thành viên là thể nhân (cá nhân).
•    Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc các chứng nhận liên quan khác của thành viên là tổ chức (các pháp nhân khác như doanh nghiệp hoặc các cơ quan được ủy quyền như cơ quan chính phủ được ủy quyền làm thành viên công ty cổ phần) và bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu họac các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ khác của dại điện được ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
–    Văn bản xác nhận vốn pháp định của công ty do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
–    Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty hoặc (các) cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Theo thanhlapcongtyuytin.vn