Dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập công ty TNHH

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập công ty TNHH

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập công ty TNHHDịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tại Chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn thành lập công ty TNHH cam kết cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập công ty TNHH như:

– Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các chuyên viên của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Đại diện hoàn tất các thủ tục thành lập công ty TNHH cho khách hàng, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty TNHH cho khách hàng;

– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời công văn của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;

– Tiến hành khắc dấu và làm thủ tục đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp;