Dịch vụ hỗ trợ thành lập chi nhánh công ty tại nước ngoài

Dịch vụ hỗ trợ thành lập chi nhánh công ty tại nước ngoài

Dịch vụ hỗ trợ thành lập chi nhánh công ty tại nước ngoàiTư vấn pháp lý sau khi thành lập chi nhánh công ty, tư vấn đầu tư, tư vấn
Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ công ty miễn phí;
Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế công ty;
Tư vấn quản lý nhân lực, hợp đồng lao động;
Tư vấn quảng cáo phát triển thương hiệu trên môi trường internet;
Cung cấp văn bản pháp luật Doanh nghiệp, đầu tư thường xuyên qua email…

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Nước ngoài

– Nhà đầu tư trong nước lập hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ kế hoạch và đầu tư để được cấp đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

– Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, dưới hình thức là lập chi nhánh. nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh tại nước mà có dự án đăng ký.

– Thực hiện việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

– Thực hiện việc đưa lao động từ Việt Nam ra nước ngoài.
Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Nước ngoài

Chúng tôi soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại nước ngoài, đại diện nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chúng tôi tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh tại nước có dự án đăng ký.
Chúng tôi đại diện hoàn tất các thru tục còn lại: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, đưa lao động từ Việt Nam ra nước ngoài
Dịch vụ hẫu mãi sau thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài