Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty 100% vốn nước ngoàiQuy trình tư vấn:

1. Tư vấn những nội dung pháp lý thực hiện mở công ty 100 vốn nước ngoài

Tư vấn  cơ cấu tổ chức công ty 100% vốn nước ngoài
Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty 100% vốn nước ngoài
Tư vấn quy định Pháp lý về vốn và địa điểm trụ sở chính Công ty
Tư vấn quy định Pháp lý về thuế;
Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi cho công ty 100% vốn nước ngoài

2. Hướng dẫn nhà đầu đầu tư chuẩn bị nội dung để mở công ty 100 vốn nước ngoài

Hướng dẫn nhà đầu tư hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ từ nước ngoài;
Hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục khác trong việc thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam .
Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ pháp lý
Hướng dẫn nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính.

3. Các bước chúng tôi thực hiện để xin cấp phép thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thu thập tài liệu cần thiết cho công ty 100% vốn nước ngoài
Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư
Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (thành lập doanh nghiệp) cấp Mã số thuế Công ty (Theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới từ năm 2014 )
Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận con dấu Công ty
Đăng bố cáo thông tin mẫu dấu và thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia (Theo luật doanh nghiệp mới năm 2014 )
Hướng dẫn khách hàng kê khai thuế, giao kết hợp đồng thuê nhà sau khi Công ty được thành lập.