Dịch vụ hỗ trợ thay đổi giấy phép đầu tư

Dịch vụ hỗ trợ thay đổi giấy phép đầu tưHồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư bao gồm:

Soạn hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc bản điều lệ của công ty
Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ khác quận huyện quý khách hàng cung cấp thêm đăng ký mẫu dấu
Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ qua nhà nước có thẩm quyền, đại diện giải trình với cơ quan nhà nước
Dịch thuật, công chứng các giấy tờ pháp lý cần thiết trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư