Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phầnSau đây là một số thông tin liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh của công ty cổ phần. Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần. Chúng tôi luôn được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

Thông báo lập Chi nhánh
Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi nhánh của doanh nghiệp.
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu Chi nhánh
Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư.

Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.