Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hiểm BHYT – BHXH – BHTN

Dịch vụ tư vấn dăng ký bảo hiểm BHYT - BHXH - BHTN

Dịch vụ tư vấn dăng ký bảo hiểm BHYT - BHXH - BHTNQuy trình thực hiện đăng ký BHYT – BHXH – BHTN

Đăng ký lao động
Đăng ký công đoàn
Đăng ký mức thang lương
Đăng ký BHYT-BHXH-BHTN
Giấy phép đăng ký kinh doanh.
Phiếu đăng ký tham gia BHXH.
Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
Tờ khai tham gia BHXH.
Bảng lương từ tháng bắt đầu thành lập doanh nghiệp (Doanh nghiệp cung cấp).
Hợp đồng lao động.
Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
Hệ thống thang lươngđã được UB Quận duyệt.
Sổ BHXH (nếu có)