Dịch vụ tư vấn luật hôn nhân giá đình uy tín

Dịch vụ tư vấn luật hôn nhân giá đình uy tín

Dịch vụ tư vấn luật hôn nhân giá đình uy tínPhát huy truyền thống đạo đức, vă hóa của người Việt Nam Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực hôn nhân gia đình bao các vấn đề cụ thể sau:

+ Tư vấn đăng ký kết hôn, bao gồm: Đăng ký kết hôn giữa những cá nhân có quốc tịch Việt Nam và giữa người Việt Nam với người nước ngoài;

+ Tư vấn pháp luật trong quan hệ hôn nhân gia đình: Tư vấn về quan hệ giữa vợ và chồng quan hệ giữa cha mẹ và con; và mối quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, dòng tộc.

+ Tư vấn pháp luật về cấp dưỡng;

+ Tư vấn xác định cha, mẹ, con;

+ Tư vấn thủ tục cho và nhận con nuôi;

+ Tư vấn về xác lập quan hệ giám hộ giữa các thành viên trong gia đình;

+ Tư vấn ly hôn;

+ Tư vấn quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài;

+ Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình.