Dịch vụ tư vấn mở công ty uy tín

Dịch vụ tư vấn mở công ty uy tín

Dịch vụ tư vấn mở công ty uy tínĐể mở công ty riêng, bạn cần:

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp dự định thành lập

Loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn quyết định nhiều đến điều kiện, hồ sơ thủ tục để thực hiện thành lập. Vì vậy, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu đương nhiên là vấn đề quan trọng.

Lựa chọn tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi lựa chọn loại hình và tên doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ cần thiết mà pháp luật quy định đúng với loại doanh nghiệp mà bạn đăng ký thành lập. Sau đó nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư.