Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viênCác bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên:

1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng)

2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:

03 bản CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng).
Chuẩn bị thông tin  về doanh nghiệp cần thành lập: Tên công ty;  Địa chỉ công ty; Ngành nghề kinh doanh; Đại diện pháp luật, Vốn điều lệ.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên:

1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)

2. Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

3. Điều lệ doanh nghiệp

4. Danh sách thành viên góp vốn