Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty

Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty

Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công tyQuy trình đăng ký thành thành lập văn phòng đại diện nhanh chóng và hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình chuẩn bị. Khi sử dụng các dịch vụ thành lập chi nhánh tại, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí và thực hiện thủ tục nhanh chóng.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Văn phòng đại diện của Công ty:

Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng Văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc;
Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;
Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện:

Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;
Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện của công ty;
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện
Giấy ủy quyền;
Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục.

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện:
Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu Văn phòng đại diện có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện với cơ quan quản lý Thuế.
Bổ sung thông tin văn phòng đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập văn phòng đại diện công ty:

Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh đăng ký thuế;
Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
Đăng tải và quảng cáo thương hiệu
Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp