Hỗ trợ tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên uy tín

Hỗ trợ tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên uy tín

Hỗ trợ tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên uy tínThủ tục thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên:

1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)

2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:

– Tên công ty dự định thành lập

– Địa chỉ công ty

– Ngành nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ

– Đại diện pháp luật

– Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên:

1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)

2. Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên

3. Điều lệ doanh nghiệp