chi nhánh công ty là gì

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

Hồ sơ bao gôm: -         Thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh (theo mẫu tại phụ lục thông tư số 14/2010/TT – BKH) -         Biên bản họp hội đồng quản trị

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Sau đây là một số thông tin liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh của công ty cổ phần. Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành