danh sách văn phòng đại diện nước ngoài tại việt nam

Dịch vụ hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1 - Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2 - Quyết định bằng văn bản về việc thành

Tư vấn đăng ký thành lập văn phòng đại diện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện - Thông báo thành lập văn phòng đại diện, Nội dung Thông báo gồm: + Mã

Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Những thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước

Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: