dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như:

Hỗ trợ tư vấn đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của thành viên góp vốn công ty Chứng thư ngân hàng (chứng minh năng lực tài chính- số dư