dịch vụ tư vấn luật

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hiểm BHYT – BHXH – BHTN

Quy trình thực hiện đăng ký BHYT - BHXH - BHTN Đăng ký lao động Đăng ký công đoàn Đăng ký mức thang lương Đăng ký BHYT-BHXH-BHTN Giấy phép đăng ký kinh

Dịch vụ hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1 - Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2 - Quyết định bằng văn bản về việc thành

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập công ty tại TPHCM

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh 1. Thông báo lập Chi nhánh hoặc Thông báo lập Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Mình

Hỗ trợ tư vấn thành lập công ty cổ phần chất lượng cao

Tiến hành tư vấn trước khi thành lập công ty Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty. Tư vấn về cơ cấu góp