thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Dịch vụ hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1 - Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2 - Quyết định bằng văn bản về việc thành

Tìm hiểu những lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: - Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trongbảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái

Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Những thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước