văn phòng đại diện nước ngoài tuyển dụng

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần gồm có: Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu. Nội dung Thông báo gồm: - Mã số công

Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty

Quy trình đăng ký thành thành lập văn phòng đại diện nhanh chóng và hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình chuẩn bị. Khi

Hỗ trợ đăng ký văn phòng đại diện nước ngoài

1 . Điều kiện thành lập văn phòng đại diện nước ngoài Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó

Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: