Thành lập doanh nghiệp cần những yêu cầu gì?

Thành lập doanh nghiệp cần những yêu cầy gì?

Thành lập doanh nghiệp cần những yêu cầy gì?Sau đây là các điều kiện thành lập công ty. Mọi vướng mắc liên quan đến thành lập công ty, quý khách vui lòng liên hệ với công ty Chúng tôi. Chúng tôi là một đơn vị am hiểu về pháp luật về doanh nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ. Chúng tôi luôn cam kết mang lại cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Điều kiện về chủ thể

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ các trường hợp dưới đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều kiện về vốn

Luật doanh nghiệp 2014 không quy định mức vốn cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp mà chỉ quy định về mức vốn tối thiểu đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện như bất động sản, sản xuất phim,…Vì vậy, nếu quý khách có nhu cầu kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần đáp ứng điều kiện về mức vốn tối thiểu theo quy định.

Điều kiện về tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là yếu tố gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu sau này.  Vì vậy, việc lựa chọn tên doanh nghiệp sao cho ấn tượng, phù hợp quy định là rất quan trọng. Tên doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên doanh nghiệp không được trùng, hay gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký.

Điều kiện về trụ sở doanh nghiệp

Trụ sở doanh nghiệp là nơi làm cầu nối trực tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp. Doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại nhà chung cư, khu tập thể.