Thông tin quy trình thành lập công ty

Thông tin quy trình thành lập công ty

Thông tin quy trình thành lập công tyNgày 01/12/2015 Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Ban hành thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2015. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo các bước như sau:

Soạn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Khắc con dấu của doanh nghiệp
Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh
Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế
Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, đăng ký mẫu 08 tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, đăng ký nộp thuế điện tử
Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử
In và đặt in hóa đơn

Thành lập công ty là bước đầu cho kế hoạch hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của bạn. Vậy trình tự, thủ tục để thành lập công ty được thực hiện như thế nào? Ở trên là một số thông tin về quy trình để thành lập một công ty hy vọng sẽ phần nào hữu ích cho quý khách.