Tư vấn đăng ký thành lập văn phòng đại diện

Tư vấn đăng ký thành lập văn phòng đại diện

Tư vấn đăng ký thành lập văn phòng đại diệnBước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện

– Thông báo thành lập văn phòng đại diện, Nội dung Thông báo gồm:
+ Mã số doanh nghiệp;
+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
+ Tên văn phòng đại diện dự định thành lập;
+ Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;
+ Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;
+ Thông tin đăng ký thuế;
+ Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện của
+ Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
+ Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
+ Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
+ Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện.
+ Người đứng đầu có quốc tịch Việt Nam: bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hội chiếu còn hiệu lực.
+ Người đứng đầu có quốc tịch nước ngoài: bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy phép sử dụng lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Người đại diện của doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện có trụ sở.
+ Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
+ Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số văn phòng đại diện, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

+ Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Việc lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 4: Nhận kết quả

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:
+ Tiếp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ.
+ Điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình trên.
Đối với hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận:
+ Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng bản giấy tại phòng Đăng ký kinh doanh: Tới ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
+ Nếu doanh nghiệp nộp hồ đăng ký kinh doanh qua mạng mà không sử dụng chữ ký số công cộng: đến ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh và nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu phổ biến của các doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. Thấu hiểu được nhu cầu thiết thực đó của doanh nghiệp, Chúng tôi cung cấp một số thông tin tư vấn, hướng dẫn Quý Khách các bước thành lập văn phòng đại diện.