Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnhHồ sơ bao gôm:

–         Thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh (theo mẫu tại phụ lục thông tư số 14/2010/TT – BKH)

–         Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh

–         Quyết định của Hội đồng quản trị

–         Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chinh nhánh

–         Bản sao CMND của người đứng đầu chi nhánh và Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

–         Bản sao Điều lệ của công ty (Trường hợp này có thể linh động nếu không có)

Người chủ doanh nghiệp họ thường rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội đầu tư. Khi thấy một địa phương nào đó có tiềm năng mở rộng phát triển. Họ ngay lập tức lên kế hoạch, nghiên cứu khả năng đầu tư tại địa phương này. Nếu khả thi họ có thể thành lập chi nhánh. Trong trường hợp đó, là thành lâp chi nhánh công ty khác tỉnh nghĩa là mở chi nhánh tại một tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính công ty.