Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt Nam

Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt Nam

Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài ở Việt NamVăn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Chỉ có chức năng đại diện cho công ty giao dịch với khách hàng.

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn đến thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam căn cứ vào cơ sở pháp lý  với  nội dung cụ thể như sau :

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.
Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2006/NĐ-CP.
Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/08/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định 120/2011/NĐ – CP ngày 16/12/2011 sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn luật thương mại.