Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Tư vấn hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên1 – Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký)
3 – Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
3 – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (mẫu tham khảo)
4 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
5 – Mục lục hồ sơ
6 – Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7 – Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ