Tư vấn quy trình thành lập công ty TNHH

Tư vấn quy trình thành lập công ty TNHH

Tư vấn quy trình thành lập công ty TNHHBước 1: Tìm hiểu khả năng thành lập công ty

– Trước hết bạn cần tìm hiểu khả năng thành lập công ty theo thông tin: Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh, đặt tên công ty không trùng lặp với các công ty đã tồn tại, điều kiện thành lập đối với người đại diện theo pháp luật (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Lựa chọn loại hình công ty phù hợp (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên)…

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH

– Sau khi đảm bảo công ty của bạn đủ điều kiện thành lập, bạn tiến hành soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định. Tham khảo hồ sơ dưới đây:

Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh

– Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư. Sau khi nộp bạn sẽ nhận được giấy hẹn ngày nhận kết quá. Đúng ngày bạn tới nhận kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ. Bạn cần sửa đổi bổ sung.

Quy trình thành lập công ty TNHH
Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 4: Khắc đấu công ty

– Kể từ 01/7/2015, Doanh nghiệp tự chọn nhà cung cấp dịch vụ khắc dấu rồi làm thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định.

– Sau khi khắc con dấu xong, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh (ĐKKD) để cơ quan này đăng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn). Đồng thời, cơ quan ĐKKD sẽ cấp cho Doanh nghiệp một Văn bản xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (thay cho Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp như hiện nay). Đặc biệt, về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp, theo quy định tại dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét thông qua, nội dung thông báo mẫu dấu do doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm thông tin về thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.