Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phầnThủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần gồm 3 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ: Công ty nộp hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện tại Phòng Đăng kí kinh doanh nơi công ty dự kiến đặt văn phòng đại diện;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Khi nhận được hồ sơ của công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số văn phòng đại diện.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.