Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt NamNhững thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

2. Bản sao Điều lệ hoạt động của văn phòng đại diện

3. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.

4. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

5. Bản sao chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện..